Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
En verden uden genbrug
er der ingen fremtid i

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • BÆREDYGTIGHED

  Vi praktiserer klimabeskyttelse

 • For os er bæredygtighed både vores virksomhedsmål og filosofi. Vi bidrager i høj grad til at beskytte råstoffer og nedbringe skader på klima og miljø gennem primær råstofudvinding med vores kernekompetence genbrug og udnyttelse. Men det er ikke det hele: Vi er også aktive overalt, hvor det handler om at bevare vores planet og dens ressourcer for fremtidige generationer. Fakta er: Det kan kun lade sig gøre at beskytte klimaet og begrænse opvarmningen af Jorden til maksimalt halvanden grad med cirkulær økonomi generelt og REMONDIS i særdeleshed.

Mod Green Deal med genbrug

 • I Lünen i Tyskland driver vi Europas største center for industriel genanvendelse med et område på 230 hektar og de mest moderne genvindingsteknologier for en lang række materialestrømme. Med vores teknologier, bl.a. udviklet i Lippewerk, fører vi på verdensplan 25 millioner tons materiale tilbage til kredsløbet eller producerer ressourcebesparende Råstoffer på genbrugsbasis heraf. Imponerende resultater indenfor klimabeskyttelse. Alene vores aktiviteter i Lippewerk sparer os årligt for 500.000 tons CO2-emissioner. Det svarer til et klimabeskyttelsesbidrag på linje med 25.000 hektar skov. Og Lippewerk er på ingen måde det eneste sted, hvor vi nedbringer udledninger med genbrug. På internationalt plan råder vi over 500 anlæg. Det giver en vis tyngde, når det kommer til klimabeskyttelsespraksis på verdensplan. Det svarer til EU’s mål om at opnå sit Green Deal med et Europa, der er helt klimaneutralt inden 2050, og bevidst satser på cirkulær økonomi.

Et sted for bæredygtighed på verdensplan

Som internationalt førende virksomhed indenfor cirkulær økonomi med omkring 800 placeringer på three kontinenter er vi med til at beskytte ressourcer og gøre dem tilgængelige på en bæredygtig måde over næsten hele verden. For at etablere standardiserede processer – i første omgang indenfor affaldshåndtering – har vi etableret forskellige fyrtårnsprojekter, som vi bruger til at sætte bæredygtighed på dagsordenen med i de enkelte lande. Spektret går fra genanvendelse af bleer og kaffekapsler i Nederlandene til genvinding af Fe- og NE-metaller fra affaldsforbrændingsslagger i Indien. Et projekt, som vi i øvrigt blev tildelt prisen Asia Green Business Award for. Hertil kommer nyskabende milepæle som anlæg i Tyskland til genanvendelse af fosfor og til sortering af let emballage, hvis klima- og ressourcebeskyttende virkning kan udfoldes til hele verden via teknologioverførsel.

Alt vedrørende emnet Klimabeskyttelse via cirkulær økonomi

 • Klimabeskyttelsesprojekt og genbrugscenter i ét: REMONDIS Lippewerk i Lünen

Slut med at plyndre naturressourcer

 • Det er en blindgyde at satse på primære råstoffer. Først og fremmest er de begrænsede og kommer aldrig til at række til at forsørge 10 milliarder mennesker. For det andet kræver udvinding og udnyttelse af naturlige råstoffer et stort energibehov og medfører skadelige emissioner for klimaet. Af disse grunde findes der intet alternativ til en gradvis omstilling til genanvendelse af råstoffer. Vi skubber på den udvikling med alt, hvad vi kan. Det betyder ikke bare, at vi fremstiller genanvendelige råstoffer i høj kvalitet, men også kæmper for, at de bruges mere og mere i industrien og byggeriet. Stikord: Minimal Content. Her handler det om indføring af forpligtende genbrugskvoter ifm. fremstilling af produkter.

  Vi fremstiller eksempelvis kunststofgranulat af genanvendte råstoffer

En smule økodesign er ikke nok

  • Mere om emnet økodesign og genbrugsmærke på remondis-sustainability.com

  • Der findes allerede siden 2009 et EU-ecodesigndirektiv med forskellige nationale implementeringer som følge heraf. Det er målet, at få virksomheder til at designe og producere produkter med henblik på klimabeskyttelse. Indtil nu har fokus primært været på området energi- og emissionsreduceret fremstilling. Vi mener ikke, det rækker, og går derfor ind for et ecodesigndirektiv, der også virkelig lever op til sit navn. Det er f.eks. særdeles vigtigt at tænke hele råstofforbruget igennem ifm. produkter. Dvs. udvikle på en sådan måde, at de indeholdte materialer kan genindvindes optimalt. Brug af genanvendte råstoffer ved fremstillingen spiller også en afgørende rolle. Det handler altså om at integrere råstofeffektiviteten i ecodesigndirektivet. Vi har allerede udviklet et mærke i den forbindelse.

  • Kun den, der kender sandheden, har også et valg.
   Derfor er det nødvendigt med et mærke for råstofeffektivitet på alle konsumvarer, der klart viser, hvor bæredygtigt, ressourcebevarende og genanvendeligt noget er blevet fremstillet..

Grøn energi i stor stil

  • Bæredygtighed har mange ansigter her hos os. Et af dem er at tilføre en klimabeskyttende anvendelse til selv materialer, der ikke lader sig udnytte materialemæssigt. Det kan lade sig gøre ved termisk at udnytte restmaterialer, der ikke kan genanvendes, eller som indeholder skadelige stoffer, på en miljømæssigt korrekt måde. På den måde produceres der 330.000 megawatttimer regenerativ energi i form af varme og strøm alene på REMONDIS-Lippewerk, Europas største center for industriel genanvendelse. Hertil kommer diverse yderligere moderne affaldsforbrændingsanlæg i Europa og på verdensplan. De yder alle et vigtigt bidrag til energiomlægningen og til et gradvis skifte væk fra klima- og miljøskadelige kul- og atomkraftværker.

Gør det mulige – hele tiden og overalt

Det er vores mål at nedbringe emissioner, hvor end det kan lade sig gøre. Og det er ikke så lidt indenfor deponering. Derfor kæmper vi for, at det tyske forbud mod opbevaring af restmaterialer med organiske bindinger, gældende fra 2005, endelig bliver indført i hele Europa. Det er hurtigt at forklare, hvorfor vi lægger så stor vægt på det: Deponerede organiske restmaterialer udleder store mængder metan – en drivhusgas, der er 25 gange så skadelig for miljøet som CO2. Et deponeringsforbud i hele Europa ville være en ægte sejr i kampen mod klimaforandringerne. Med et slag ville det være muligt at nedbringe udledningen af drivhusgasser fra affaldsindustrien med 67 procent. Der findes et endnu større potentiale for klimabeskyttelse i gradvis lukning af utallige lossepladser over hele verden, hvor affald forbrændes med alvorlige følger for mennesker og miljø.

En verden af bæredygtighed på én hjemmeside

  • Til hjemmesiden remondis-sustainability.com

  • Bæredygtighed og klimabeskyttelse er så vigtigt for REMONDIS, at vi har tilegnet en hel hjemmeside til emnet. På siden præsenterer vi os selv og hvordan vi adskiller os fra andre, når det kommer til bæredygtighed. Vi fortæller også om, hvad vi gør for at fremme genbrug, miljøbeskyttelse og ressourcebeskyttelse. Siden indeholder også generel information om bæredygtighed, til dels i form af infografikker, som kan downloades.

  • close
 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen