Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
Jorden kan ikke
duplikeres.
Det kan
ressourcebeskyttelse

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • BÆREDYGTIGHED

  Ressourcebeskyttelse – vores fornemmeste opgave

 • Bæredygtighed og ressourcebeskyttelse er det overordnede princip i vores virksomhedsfilosofi og præger alle REMONDIS´ forretningsområder. I over 30 lande i verden arbejder vi på at forbedre levestandarden på bæredygtigt vis. Økologiske, økonomiske og samfundsmæssige ansvar er for os uløseligt forbundne. Det kommer til udtryk i vores helhedssyn på bæredygtighed, der er sammensat af fem temaområder.

 • close

En verden af ressourcebeskyttelse på én hjemmeside

 • Bæredygtig ressourcebeskyttelse er så vigtigt for REMONDIS, at vi har tilegnet en hel hjemmeside til emnet. På siden præsenterer vi os selv og hvordan vi adskiller os fra andre, når det kommer til bæredygtighed. Vi fortæller også om, hvad vi gør for at fremme genbrug, miljøbeskyttelse og ressourcebeskyttelse. Siden indeholder også generel information om bæredygtighed, til dels i form af infografikker, som kan downloades.

  Find information på remondis-sustainability.com

Prisvindende klimabeskyttelse på REMONDIS Lippewerk

 • REMONDIS Lippewerk i Lünen er udgangs- og omdrejningspunkt for vores genbrugsaktiviteter. Her arbejder vi dagligt på nye løsninger og produkter, der ligeligt har til hensigt at skåne ressourcer og miljø. I alt sparer vi med aktiviteterne på Lippewerk 466.000 tons drivhusgasser. En positiv bivirkning ved vores indsats i ressourcebeskyttelsens og CO2-reduceringens navn: Officielle priser og udmærkelser. KlimaExpo.NRW, der er et tiltag som forbundsregeringen i Nordrhein-Westfalen har søsat, optog i 2016 værket i Lünen på listen over de 12 bedste klimabeskyttende projekter.

Skab ringe i vandet på tværs af grænser med bæredygtighed

Bæredygtighed fungerer kun, hvis det tænkes og omsættes globalt. Derfor arbejder vi internationalt for at sikre ressource- og miljøbeskyttelse. Projektet Clean India er et godt eksempel på vores arbejde. I projektet bruger vi vores teknologiske viden i kampen mod vandforurening i Indien. Vi bruger også vores genbrugsmanagement systemer i den russiske storby Dserschinsk, der er blandt verdens 10 mest forurenede områder. Ud over at vi yder støtte til konkret omsætning af præventivt arbejde, laver vi også informationsarbejde og engagerer os socialt. Blandt andet tilbyder vi på baggrund af vores uddannelsesprogram DIE WERTSTOFFPROFIS (GENBRUGSEKSPERTERNE) miljøkurser og støtter diverse kulturelle og sociale projekter.

Det kan godt betale sig at investere i fremtiden

 • I 2016 blev REMONDIS udmærket med den mest anerkendte tyske miljøpris: GreenTec Award. Grunden til at vi fik prisen var vores bæredygtige og innovative arbejde for bibeholdelse og genudvinding af det livsvigtige råstof fosfor. Konkret fik vi prisen for TetraPhos®-proceduren, som vi har udviklet og patenteret, og som muliggør genudvinding af fosfor af spildevandsslam. Det var en flot udmærkelse for vores daglige arbejde, som har motiveret os endnu mere for at fortsætte udviklingen af nye produkter og vores arbejde generelt. Bæredygtighed lever nemlig af, at der hele tiden udvikles nye ideer, der beskytter vores miljø og vores ressourcer endnu bedre. Det er vores fornemste opgave. Hver eneste dag. For vores fælles fremtid.

 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen