Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
Det overordnede mål er at
beskytte natur, miljø og
klima. Med al vores styrke
og hele vores hjerte

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • OS I DANMARK

  Kurs mod mere bæredygtighed – for en ren verden

 • Danmark er blandt de lykkeligste lande i verden. År efter år indtager Danmark en topplacering i World Happiness Report. En af grundene til danskernes tilfredshed er måske vores forbindelse til naturen, som vi lægger stor vægt på at beskytte. Det er en indstilling, REMONDIS i enhver henseende støtter op om, særligt når snakken falder på genbrug.

 • Menneskeheden forbruger flere ressoourcer, end jorden er i stand til at producere. Med genbrug og tilbageføring af ressourcerne til kredsløbet åbner REMONDIS op for fremtidige alternativer

 • Hvad end det drejer sig om plastik, glas, papir, biologisk affald, stålaffald eller nonferro-metaller: Vi arbejder hver dag for, at genanvendelige materialer vender tilbage til produktionskredsløbet, hvilket har positive effekter for klima- og ressourcebeskyttelse. Vores aktiviteter i landet vokser proportionelt med, at REMONDIS-gruppen integreres. Det åbner op til yderligere kompetencer og en omfattende knowhow, som vi har som en af verdens største servicevirksomheder indenfor genbrug, service og vand.

REMONDIS A/S – service for kommuner, borgere og virksomheder

  • I Storkøbenhavn og på øerne Sjælland, Lolland og Faster samt på halvøen Jylland: Med 15 afdelinger er REMONDIS A/S stærkt repræsenteret i Danmark

  • REMONDIS A/S er blandt branchens førende virksomheder i Danmark. Som partner for landets kommuner hjælper vi via vores ydelser mere end 1,3 millioner danskere. Dertil hører særskilt indsamling af genbrugsmaterialer, der understøtter klima- og ressourcevenlig genbrug. Vi omsætter i den forbindelse årligt en stor mængde af stoffer, der finder anvendelse som energikilder eller som råstoffer i nye produktionskredsløb.

  Alene indenfor behandlingen af virksomhedsaffald tager vi os årligt af omkring 100.000 ton forskelligt genbrugsmateriale. Alle REMONDIS-aktiviteter er kendetegnet ved en høj ydelsesstandard, der fortsat er opadgående. Det gælder også indenfor indsamling af plastik fra husstande i hele landet, hvor der fortsat er stort potentiale for materialegenvinding.

TSR Danmark ApS – genanvendelse af jern- og nonferro-metaller

  • Både på det danske marked og internationalt: Fremstilling af genbrugsmetaller kommer miljøet til gode, og det skaber forsyningssikkerhed

  • Jern- og nonferro-metaller finder anvendelse igen og igen, uden at det påvirker kvaliteten. For at opretholde brugen af ressourcerne engagerer vi os indenfor genbrugen af metal. Med Skive som omdrejningspunkt forbinder TSR Danmark ApS landet med det internationale skrotmarked. I vores rolle som både mellemled mellem producent og leverandør såvel som forarbejdende industri sørger vi for, at metallerne når frem til de steder, hvor der er brug for dem. Intensiv genanvendelse skaber store fordele for klima-

  og ressourcebeskyttelse. Den fortsatte genanvendelse af metaller i produktionen forringer ikke alene nedbrydningen af primærstoffer, men sparer også store mængder energi og CO2 . Derfor gør vi en stor indsats for systematisk at øge mængderne af genanvendelige materiale i Danmark og de andre skandinaviske lande.

Stor aktivitet i Danmark og resten af verden

 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen