Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark

Databeskyttelseshenvisninger

Beskyttelsen af dine personrelaterede data er et vigtigt anliggende for os. Efterfølgende vil vi gerne informere dig om behandlingen af personrelaterede data i forbindelse med brugen af vores internetsider.

Ansvarshavende

Den ansvarshavende for disse internetsider er

REMONDIS SE & Co. KG
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen

Yderligere oplysninger om vores virksomhed fremgår af vores kolofon.

Registreringer

Når websitet bruges, gemmes bestemte forbindelsesdata og data, din internetbrowser stiller til rådighed, midlertidigt. Der registreres følgende data til brugen af internetsiden:

 • den kaldende computers IP-adresse
 • den kaldende computers styresystem
 • den kaldende computeres browserversion
 • den kaldte fils navn
 • dato og klokkeslæt for kaldet
 • overført datamængde
 • henvisende URL
 • forbindelsesregistrering

For så vidt disse informationer er personrelaterede, anvender vi dem kun med funktionen af websitet som formål og til varetagelse af fortroligheden og integriteten for de personrelaterede data, der behandles med vores it-systemer (inklusive til tekniske formål vedrørende netværkskommunikation, til fejlidentifikation og til afværgelse af angreb). Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6 f, stk. 1, litra f, GDPR.

IP-adressen gemmes anonymiseret efter endt session.

Derudover anvender REMONDIS disse informationer om brugsadfærden i anonymiseret form med formålet behovsorienteret udformning og forbedring af websitet. Flere informationer om dette findes i afsnittene "Cookies".

Dine rettigheder som berørt person

På forespørgsel vil vi give dig skriftligt eller elektronisk oplysning om, om der er gemt data til din person og i givet fald hvilke hos os (art. 15, GDPR), samt behandle dine ansøgninger vedrørende sletning (art. 17, GDPR), rettelse (art. 16, GDPR), begrænsning af behandlingen (art. 18, GDPR) samt overførsel (art. 20, GDPR) af dine personrelaterede data og gennemføre disse, hvis forudsætningerne foreligger. Henvend dig i den forbindelse til:

REMONDIS SE & Co. KG
- Data Protection Officer -
Brunnenstr. 138
D-44536 Lünen
datenschutz@remondis.de

Det samme gælder, hvis du har givet et samtykke til indsamling eller anvendelse af personrelaterede data og vil annullere dette. Et sådant samtykke kan du til enhver tid annullere pr. e-mail eller brev med virkning for fremtiden.

Klagemulighed

For så vidt du er af den opfattelse, at behandlingen af dine personrelaterede data foregår retsstridigt, kan du klage til en tilsynsførende myndighed.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5th fl.
DK-1300 Kobenhaven
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk

Kontaktformular/bestilling af informationer

Med henblik på kommunikationen med kunder og interesserede tilbyder vi på vores internetside en kontaktformular, som du kan anvende til at rekvirere informationer om vores produkter eller optage kontakt generelt. Ud over de frivillige oplysninger og indholdet af din meddelelse forlanger vi, at du giver følgende oplysninger:

Tiltaleform
Efternavn
Fornavn
E-mailadresse

Vi har brug for disse oplysninger for at behandle din forespørgsel, for at tiltale dig korrekt og for at tilstille dig et svar. Forespørgsler, som indgår via kontaktformularen, gemmes som e-mail og kontrolleres regelmæssigt for, om data kan slettes. Hvis data ikke mere er nødvendige i forbindelse med et kunde- eller interessentforhold, eller overvejer en modstående interesse hos kunden, vil vi slette de pågældende data senest efter 180 dage, såfremt ingen lovbestemte opbevaringspligter er i modstrid med dette. Retsgrundlaget for denne databehandling er art. 6, stk. 1, litra f), GDPR. For så vidt optagelsen af kontakt sker for at indlede kontraktlige forhold, er retsgrundlaget art. 6, stk.1, litra b), GDPR.

Dataoverførsel til tredjepart og uden for EU

Vi overfører kun dine personrelaterede data til tredjepart, hvis du har givet dit samtykke til overførslen, overførslen er nødvendig til gennemførelsen af de tilbud eller servicer, du vil gøre brug af, eller hvis der i øvrigt foreligger en lovbestemt overførselsbemyndigelse, og varetagelsen af dine beskyttelsesværdige interesser er sikret.

Med undtagelse af anvendelsen af Google Fonts og Google Maps behandles ingen personrelaterede data, vi har indsamlet, i et tredjeland. Udbyder af disse tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Med hensyn til anvendelsen af Google Fonts og Google Maps sikrer Google Inc. et passende databeskyttelsesniveau inden for rammerne af deltagelsen i det såkaldte „Privacy Shield“ og de forholdsregler, Google har truffet vedrørende databeskyttelse og datasikkerhed i EU. Se i den forbindelse også henvisningerne til Google Fonts og Google Maps.

Fremstillingen nedenfor giver en oversigt over andre udbydere og deres indhold, samt links til deres databeskyttelseserklæringer, som indeholder yderligere henvisninger vedrørende behandling af data og, til dels allerede nævnt her, indsigelsesmuligheder (såkaldte opt-out):

Google Web Fonts

For at opnå en ensartet visning af skrifttyper benytter vi såkaldte web fonts, som Google stiller til rådighed. Når der åbnes en side, downloader din browser de nødvendige web fonts til din browsercachehukommelse for at vise tekster tekster og skrifttyper korrekt. Til det formål skal den anvendte browser oprette forbindelse til Googles servere. På den måde får Google kendskab til, at vores website er kaldt via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts foregår med henblik på en ensartet og tiltalende visning af vores online-tilbud. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Yderligere informationer om Google Web Fonts fremgår af Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.com/policies/privacy/.
Du kan indstille din browser, så skrifterne ikke indlæses fra Google-serverne (f.eks. ved at installere add-ons). Hvis din browser ikke understøtter Google Fonts, eller du forhindrer adgangen til Google-serverne, vises teksten i systemets standardskrift. Vær opmærksom på, at vores website dermed ikke mere svarer til vores screendesign.

Google Maps

Med henblik på en tiltalende visning af vores online-tilbud og for at gøre det let at finde de steder, vi angiver på websitet, bruger vi korttjenesten Google Maps via et API. For at kunne bruge Google Maps-funktionerne er det nødvendigt at gemme din IP-adresse. Disse informationer overføres i reglen til en server tilhørende Google i USA, hvor de gemmes. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Yderligere informationer om håndteringen af brugerdata fremgår af Googles databeskyttelseserklæring: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Hvis du ikke er indforstået med den fremtidige overførsel af dine data til Google i forbindelse med brugen af Google Maps, er der mulighed for at deaktivere Google Maps-webtjenesten helt ved at deaktivere anvendelsen af JavaScript i din browser. Så kan Google Maps ikke bruges og dermed heller ikke kortvisningen på denne internetside. Vær opmærksom på, at også andre funktioner, som vi ønsker at tilbyde dig på vores webside, ikke mere fungerer, hvis JavaScript deaktiveres.

Matomo

Vi anvender en version af Matomo på vores websider, der er er implementeret på vores egne servere. Her drejer det sig om Open Source-analysesoftware til formål for statistisk analyse af brugeradgang. Ved hjælp af denne analyse vil vi især gerne spore, hvilke af vores sider der hentes ofte, men dog ikke spore, hvem de hentes af. Implementeringen af Matomo på vores server benytter ingen cookies. Vi gemmer udelukkende anonymiserede brugerdata til indsamling af generelle statistiske værdier, uden at analysere brugeradfærden i udstrakt grad. Da data indsamles anonymiseret, er en omfattende analyse af brugeradfærden heller ikke mulig. IP-adressen, der formidles ved login på serveren anonymiseres før fremsendelsen til Matomo-installationen på vores server og erstattes af en tilfældig IP-adresse. En sporing af IP-adressen ved hjælp af de anonymiserede data er ikke mulig, da tidsmæssige poster randomiseres med Matomo-installationen.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, som din browser gemmer på din harddisk. Vi anvender også såkaldte session-cookies. De er beregnet til at etablere en entydig forbindelse mellem dig og vores internettilstedeværelse. Til det formål gemmes der kun et tilfældigt tal. Session-cookien fjernes automatisk, når browseren lukkes.

Hvis du ikke vil tillade cookies på din computer (eller en anden enhed), kan du deaktivere dem i din internetbrowser. Det kan dog indskrænke websitets brugervenlighed og funktioner. Retsgrundlaget for databehandlingen med cookies med funktionen af internetsiden som formål er art. 6, stk. 1, litra f, GDPR.

Vores website bruger følgende cookies:

Fe_typo_user
Session-cookie til Typo3-brugeradministrationen
Denne cookie er kun relevant for webadministratorerne. Der behandles ingen personrelaterede data.

PHPSESSID
Session-cookie for funktionen af et PHP-website
Den muliggør genkendelse af din browser til diverse formål (for eksempel for at huske din sprogindstilling). Lagringstid: så længe browservinduet er åbent.

retinaSupport
Cookien husker, om din skærm har en tetina-opløsning.
Lagringstid: 4 uger.

i18next
Session-cookie med animation på startsiden som formål. Der gemmes ingen personrelaterede data.

cookieconsent_status
Denne cookie oprettes, hvis man klikker på bekræftelseslinket i den generelle cookie-henvisning på websitet. Dermed husker applikationen, at henvisningen ikke skal vises igen på den næste side.


 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen