Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
Fordi det ikke kun er
tanken, der tæller.
Hele pakken
til industri
og kommune

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • SERVICE

  Vi har tænkt på det hele – omfattende public services og industriydelser

 • Vi stiller også anden knowhow til rådighed end de teknologiske løsninger, ydelser og erfaringer, som vi har tilegnet os og udviklet over årene. Resultat er full service-løsninger, der er afstemt efter kundens konkrete behov, som kombinerer aspekterne bæredygtighed, miljøbeskyttelse, reduktion af udgifter og ressourcebevarelse. Vi skelner mellem industriydelser for virksomheder og public services til kommuner og/eller borgere. Grænserne er dog flydende. Mange kunder har nemlig udbytte af flere eller alle vores ydelser.

 • Fra oprydning af forurenede arealer for industrien til pleje af kommunale og private grønne anlæg – REMONDIS tager sig af opgaven

Public services for kommuner –
mere end bare gadefejning

Når talen falder på public services, tænker mange på bortskaffelse af affald og pleje af gader og grønne anlæg. Det tager vi os naturligvis også af. Derudover støtter vi kommunerne inden for en lang række andre områder. I forbindelse med lokal management og miljøanalyse tager vi os af opgaverne bag kulissen. Det vil sige det organisatoriske og administrationen. Målet er altid det samme: at sikre bedre kvalitet og større effektivitet for de kommunale ydelser. I sidste ende er det borgerne, der profiterer af vores ydelser. Blandt andet arbejder vi kontinuerligt på at optimere ydelserne uden at borgernes omkostninger stiger.

Public services for borgerne – altid lige i nærheden

 • Ud over at vi forhindrer voldsomme stigninger af gebyrerne og sikrer en velfungerende infrastruktur, profiterer borgerne også direkte af vores ydelser. Vi driver blandt andet genbrugs- og genanvendelsesanlæg og tilbyder en mobil indsamling af skadelige stoffer til private husstande. Du kan også ringe til os som borger. Fra vintertjeneste på din private grund eller oprydningsarbejde – vi tager os af det.

Industriservice med øje for detaljen og helheden

 • Med vores brede palet af ydelser til industrien garanterer vi maksimal sikkerhed og udbytte samt optimal tilgængelighed til kraftværker, produktionsanlæg og andre maskiner i forbindelse med produktionen. Måden vi udfører opgaverne på er lige så forskellige som de brancher, vi arbejder indenfor. Alene inden for industrien tager vi os af en række forskellige opgaver, der strækker sig fra sammensætningen af personale, servicearbejde og til vedligeholdelsen på og ved produktionsstedet samt istandsættelse. Dertil kommer et stort antal ydelser til detailhandlen som for eksempel nedrivning og bortskaffelse af affald fra værksteder og opstilling af retursystemer.

Ringen sluttes – overblik over vores ydelser

 • To segmenter af forretningsområder, tre målgrupper, utallige tilbud. For overblikkets skyld har vi lavet en grafisk oversigt. Det er en ekstra service vi også tilbyder. I infografikken kan du se, hvilke områder, der falder ind under de enkelte ydelser, og hvordan ydelserne overlapper hinanden.

  close
 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen