Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
Løsninger for
en bæredygtig fremtid.
Med blik
for fremtiden

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • PROFIL

  Bred vifte inden for genbrug, service og vand

 • REMONDIS-gruppen er aktiv inden for mange områder: Vi udvinder råstoffer af affald, udvikler innovative genbrugsprodukter, tilbyder alternative energikilder og engagerer os inden for vandforsyning samt spildevandsrensning. REMONDIS har til formål at reducere indholdet af skadestoffer i forbindelse med bortafskaffelseen af restaffald og andre farlige stoffer, som i dag ikke kan genanvendes.

 • REMONDIS er en familievirksomhed, der bygger på en over 80 år gammel tradition

 • Der er allerede mere end 30 millioner borgere, samt tusindevis af myndigheder og virksomheder, som har glæde af REMONDIS-gruppens ydelser verden over. REMONDIS tilbyder kundeorienterede ydelser med perfekt tilpasset service og innovative løsninger inden for genbrug og vand.

 • Gå direkte til forretningsområderne Genbrug, Service og Vand

 • REMONDIS adskiller sig fra andre udbydere ved en høj kvalitetsstandard, perfekt infrastruktur og en komplet ydelseskæde. Produktionsvirksomheder kan bruge REMONDIS' industrielle ydelser til at realisere deres potentiale for yderliere optimering og energibesparelse. Inden for public services opnår din organisation en lang række fordele, hvis du sammensætter en pakke, der omfatter elementer fra hele vores ydelsesspektrum. Fordele, du kan opleve i direkte partnerskaber med holdingselskaber eller i offentlig-private partnerskaber.

Oversigt over REMONDIS-fakta

 • close

Vækst på verdensmarkedet

 • Det er REMONDIS-gruppens strategiske mål at sammenfatte alle trin indenfor værdikæden. Virksomhedsgruppens globale tilstedeværelse vokser løbende. Geografisk sætter vi fokus på Europa, Asien og Oceanien. Den konsekvente brug af vækststrategien resulterer i chancer undervejs og vi integrerer systematisk det potentiale vi møder. REMONDIS skaber organisk vækst med målrettede akkvisition. For eksempel som færdiggørelse af ydelsesspektret, til afrunding af den regionale tilstedeværelse på markeder og til at vinde indpas på nye markeder.

  Du finder alle REMONDIS-afdelinger på vores website remondis-locations.com

  • close

Overbevisende værdier og ydelser

 • REMONDIS er internationalt anerkendt for sine innovative ydelser inden for genbrug, service og vand. Med fremtidsorienteret investeringer i forskning, udvikling, , teknologi og uddannelse sikrer virksomhedsgruppen en positiv udvikling i hele verden. Ikke kun kunder og medarbejdere profiterer men også miljøet. Vi recycler dagligt affald med det formål at føre de udvundne råstoffer tilbage til stofkredsløbet og bidrager dermed til bibeholdelse af uerstattelige naturlige ressourcer. Den tætte forbindelse mellem de enkelte selskaber og gruppens overordnede organisationsstruktur skaber talrige synergieffekter.

  Du finder mere information om selskaberne under Os i Danmark


  Få glæde af REMONDIS genbrugsaktiviteter og spar på de naturlige ressourcer

REMONDIS´ anlægsforeninger i hele verden

 • Fra behandlingsanlæg til vandværk – REMONDIS driver internationale teknologiske netværk, der omfatter over 1,100 anlæg, der varetager en række forskellige opgaver

  close

Bestyrelsen præsenterer sig selv

 • Bestyrelsesmedlemmerne i REMONDIS SE & Co KG har i fællesskab dedikeret sig til at pleje og fremme virksomhedens kultur og filosofi. Hvad det konkret betyder, kan du læse i bestyrelsesmedlemmernes statements.

  • Item
   • > Ludger Rethmann, formand

    • "Højt tempo og anonymitet er bagsiden af medaljen i den globale økonomi. Hvis du vælger kontinuiteten, der følger med samarbejdet med en familievirksomhed, profiterer du af fordele, der tager dig med til verdens tinder".

   Item
   • > Thomas Breitkopf, bestyrelsesmedlem

    • "Med stræben efter perfektion når du hurtigere dine milepæle. Engagement for fremskridtet og målrettet specialisering skaber nye dimensioner. Det åbner døren til fremtiden".

   Item
   • > Thomas Conzendorf, bestyrelsesmedlem

    • "Udfaldet er optimale resultater og afbalancerer interesserne. Når det lykkes at skabe økologiske og økonomiske netværk opstår løsninger, der skaber stofkredsløb og lever op til vores bæredygtighedsansvar".

   Item
   • > Bernhard Heiker, bestyrelsesmedlem

    • "Højeffektive og velafprøvede processer er nøglefaktorer for konkurrencedygtighed og virksomhedssucces. Optimering af planlægnings- og styreprocesser skaber grundlaget for vores profitable, globale vækst".

   Item
   • > Max Arnold Köttgen, bestyrelsesmedlem

    • "Også på det globale marked er regional nærhed et væsentligt succeskriterium. Når internationale kompetencer finder anvendelse lokalt, opstår der løsninger, som i enhver henseende skaber det bedste resultat".

   Item
   • > Egbert Tölle, bestyrelsesmedlem

    • "Gennemtænkt samarbejde samler kræfterne og grænserne for det realistiske overskrides. Koncentration på kernekompetencerne og kontinuerlig videreudvikling af virksomhedens stærke sider sikrer vækst både på hjemmemarkedet og på det globale marked".

Retningslinjer og compliance

Vores organisation positionerer sig som en ansvarlig servicevirksomhed for mennesker og miljø. Vi ser vores centrale opgave som daglig aktivitet i virksomheder og inden for deres forretningsområder og at understøtte deres markedsposition og kontinuerlige videreudvikling. Ud over vores virksomheds retningslinjer har vi forpligtet os til at overholde vores compliance-værdier. De udgør hjørnestenene i vores virksomhedskultur. I alle lande og inden for alle forretningsområder tilpasser vi vores aktiviteter efter lovmæssige regler og etisk moralske principper, som vores virksomheds ledelse og medarbejdere dagligt udlever.

Download vores Retningslinjer og Compliance-værdier som PDF

Virksomhedskronik

 • Den traditionsrige virksomhed REMONDIS har over flere årtier udviklet sig til en globalt agerende virksomhedsgruppe. Vi har i årenes løb arbejdet hårdt for at tilegne os den knowhow og erfaring som vi har i dag, og som kommer nuværende og fremtidige aktiviteter i gruppen til gode.
  Oversigten neden for illustrerer vores succeshistorie.

 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen