Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
 • Kolofon

  Du finder information om databeskyttelse her: Databeskyttelseshenvisninger

  REMONDIS SE & Co. KG
  Brunnenstraße 138
  44536 Lünen
  Germany
  T +49 2306 1060
  F +49 2306 106100
  info@remondis.de

  Selskab med personlig hæftelse:

  REMONDIS andel SE
  Hovedsæde: Lünen
  Registreringsdomstol: Amtsgericht Dortmund
  Registreringsnummer: HRB 26449

  Repræsentationsberettiget:

  Formand for tilsynsrådet: Dr. Martin Rethmann
  Bestyrelse: Ludger Rethmann (Vorstandsvorsitzender), Egbert Tölle, Thomas Breitkopf, Thomas Conzendorf, Bernhard Heiker, Max-Arnold Köttgen

  Registreringsdomstol:

  Amtsgericht Dortmund

  Registreringsnummer:

  HRA 15411

  Tysk skattenummer:

  316/5957/0016

  Momsregistreringsnummer:

  DE 158653723


Ansvarlig for journalistisk redaktionelt indhold iht. § 18 stk. 2 MStV

Michael Schneider
Presseansvarlig
REMONDIS Sustainable Services GmbH
Brunnenstraße 138
44536 Lünen
Tyskland

Du kan sende generelle forespørgsler til info@remondis.de.

Bemærk venligst, at vi kun modtager ansøgninger via vores karriereside. Ansøgninger som vi modtager på andre måder, er vi nødsaget til at slette omgående for at overholde reglerne om databeskyttelse.

Hvis du har specifikke spørgsmål om afhentning og/eller levering af containere på din beliggenhed, bedes du kontakte vores hotline, som er oprettet til dette formål: 0800/122 32 55. Kontaktoplysningerne til din regionale afdeling kan findes på remondis-locations.com.

Koncept og grafik

www.yomomo.de

Produktion og CMS

www.trisinus.de


1. Webtilbuddets indhold

Det er os et anliggende, at vores websted er aktuelt og indholdet rigtigt og fuldstændigt. Alligevel kan vi ikke udelukke, at der vil være fejl på siden. Vi tager derfor ikke ansvar for aktualitet, korrekthed, fuldstændighed eller kvaliteten af den foreliggende information. Erstatningskrav, der beror på materiel eller immateriel skade eller som skyldes brug eller manglende brug af den tilbudte information, brug af fejlagtig eller ufuldstændig information, er grundlæggende udelukkede med mindre fejlene er opstået forsætligt eller med grov uagtsomhed. Alle tilbud er ikke bindende og kun vejledende. Vi forbeholder os udtrykkelig retten til at ændre, supplere, slette eller offentliggøre vores tilbud uden forudgående meddelelse herom, for en kort periode eller permanent.

Ovenstående ansvarsfraskrivelse skal betragtes som del af internettilbuddet. I det omfang enkeltstående formuleringer eller dele af denne tekst ikke længere lever op til gældende regler forbliver de øvrige dele af teksten uberørt heraf i indhold og gyldighed.

2. Henvisninger til eksterne sider og links

Vi har ingen indflydelse på aktuel og fremtid grafik, indhold eller ophav på linkede/tilknyttede sider. Derfor tager vi hermed udtrykkeligt afstand til alle indhold på alle linkede eller tilknyttede sider også i de tilfælde, hvor linket er tilføjet på vores hjemmeside. Udbydere af illegal, fejlagtig eller ufuldstændigt indhold på sider, vi henviser til, hæfter ubegrænset for skader, der skyldes brug eller udebleven brug af informationen.

3. Ophavsret og varemærkeret

Alle mærker og varemærker nævnt på internetsiden, der eventuelt er beskyttet af tredjepart, underligger ubegrænset de relevante artikler i den varemærke- og ejendomslovgivning, der gør sig gældende for den pågældende ejer. Ophavsretten for offentliggjorte og af os udarbejdet materiale forbliver ene og alene vores ejendom. Kopiering eller anvendelse af grafik, lyddokumenter, filmsekvenser og tekst i andre elektroniske eller trykte publikationer, er ikke tilladt uden vores udtrykkelige godkendelse.

4. Henvisninger til køn

For at gøre teksten lettere at læse bruges skiftevis de mandlige og kvindelige former af personnavne og personbetegnelser.
Disse udtryk gælder med hensyn til ligestilling for mennesker af alle køn og indebærer på ingen måde nogen forskelsbehandling. Alle køn behandles ens i forbindelse med indholdet af vores hjemmesider.

5. Tvistbilæggelsesordning

Ingen tvistbillæggelsesprocedurer ved en voldgiftsdomstol. Med et klik på følgende link åbner du Den Europæiske Kommissions webside om tvistbillæggelse: ec.europa.eu/consumers/odr


 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen