Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
Råstofressourcer
er begrænsede.
Det er vores ideer
for genbrug ikke

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • GENBRUG

  Vores motto: Konsekvent genbrug

 • Intet i verden er uendeligt og slet ikke råstoffer. Derfor sørger vi for moderne procedurer, der skåner de naturlige ressourcer. Hvert år indsamler, recycler og sælger vi omkring 30 millioner tons genbrugsmaterialer. De fraktioner, det drejer sig om, afdækker stort set det fulde materialespektrum. Papir og træ er også en del af det, såvel som byggematerialer, stål, kunststoffer og ædelmetaller. Desuden renser vi materialer, der ved første øjekast ikke synes egnet til genbrug. Det omfatter blandt andet materiale, der indeholder skadelige stoffer.

 • Både industri- og virksomhedskunder såvel som kommuner og borgere har glæde af vores genbrugsydelser

REMONDIS’ genbrugsverden

 • Hvad bidrager vi helt præcist med inden for genbrugsområdet? Hvilke indsamlede stoffer (input) bliver til hvilke nye stoffer (output)? Denne infografik giver et overblik over de vigtigste informationer.

  close

Full service til genbrug

  • Mere om vores innovative teknologi på remondis-sustainability.com

  • Når vi tænker og praktiserer genbruger det baseret på helhedstanken. Det handler om meget mere end rensningsprocesser. Efter ønske rådgiver og støtter vi dig som kunde gennem hele materiale-flowet og udarbejder allround-koncepter fra stofvurdering og kvalitetssikring til indsamling, logistik og færdige genbrugsløsninger. Et af vores overordnede mål er kontinuerligt at øge mængden og kvaliteten af genbrugsløsninger. Vi arbejder dagligt på at udvikle ny teknologi for at kunne tilbageføre endnu flere råstoffer til stofkredsløbet. Et godt eksempel er vores prisvindende procedure TetraPhos® og RESPRAY til recyling af fosfor og spraydåser.


  Overblik over de enkelte ydelser

   • Item

    • Indsamling: Genbrugsmateriale, restaffald, skadelige stoffer – rensortering, størrelses- og mængeoptimeret

     Hvad end det drejer sig om genbrugsmateriale eller giftstoffer fra kommuner eller industrien, og uanset hvilken type affald du sidder inde med, så indsamler vi det. Afhængigt af materiale og mængde stiller vi den dertil bedste egnede beholder og indsamlingssystem til rådighed lige ved døren. Desuden rådgiver vi vores kunder og sidder klar med svar på alle spørgsmål i forbindelse med affaldsmanagement.

    Item

    • Logistik: Indsamling, transport, omladning

     Til daglig er vi ude på vejene i hele verden for at afhente materialer, som vores kunder ikke længere har brug for. Takket være vores professionelle logistikkoncept kan vi både indsamle små som store mængder. Vores specialkøretøjer og certificeringer sikrer den nødvendige transportsikkerhed og garanterer, at vores kunder overholder alle lovmæssige regler.

    Item

    • Forbehandling: Sortering, bundtning, frasortering af skadelige stoffer

     Vi kan ikke uden videre genanvende alle stoffer. I vores sorteringsanlæg adskiller vi de genanvendelige stoffer fra de skadelige stoffer og skaber på den måde hele tiden nyt genbrugspotentiale. Desuden sørger vi i vores anlæg for optimal sorteringsrenhed i de enkelte grupper af genanvendelige stoffer. Ud over at sortere papir, bundter vi også metaller som kobber, messing, jern og stål og garanterer på den måde økonomisk og effektiv tilbageføring til produktkredsløbet.

    Item

    • Genanvendelse: Klassificering, konditionering, klargøring til salg

     Det overordnede mål er at bibeholde genanvendelige stoffer eller at få stofferne bearbejdet, så de så vidt muligt finder ny økonomisk fordelagtig og miljøskånende genanvendelse. Det afgørende er ud over optimal klassificering også konditionering. Det indebærer opretholdelsen af den samme høje kvalitet, som ved første anvendelse af stofferne. Det gælder både for genbrugsstoffer og for de produkter, vi selv fremstiller. Den indholdsmæssige sammensætning, konsistens og form er homogen. Det er vigtigt fordi kun genbrugsprodukter, der lever op til de højeste standarder, egner sig til anvendelse inden for industrien. Ressourcebeskyttelse er også altid et spørgsmål om kvalitet.

    Item

    • Markedsføring: Råstoffer, produkter og energi

     Ud over klassisk genbrug, der også inkluderer genvinding af råstoffer, leverer vi andre genanvendelses- og rensningsløsninger. For eksempel fremstiller vi genbrugsbyggematerialer og alternative brændstoffer samt energi med brug af biogas.

At tænke fremadrettet og ikke kun genvinde – innovative produktmærker

Det fulde omfang af bæredygtighed er langt mere end genvinding af råstoffer. Det er lige så vigtigt at udvikle innovative produktløsninger, hvor råstofferne bibeholdes fra begyndelsen af bearbejdningsprocessen, og som bidrager til beskyttelse af miljøet. Hos REMONDIS bruger vi det som en retningslinje inden for en række processer og resultatet er et stort antal produkter. Mange virksomheder, fra fremstillingssektoren til landbruget, skaber profit med vores produkter.

REMONDIS Lippewerk – Genbrugspark og fyrtårnsprojekt

  • Læs mere om Lippewerk here

  • Med et areal på 230 hektar er Lippewerk Europas største center for industrielt genbrug. På et tidligere aluminiumsværk i Lünen ligger vores genbrugspark i dag. Her finder du blandt andet et rensningsanlæg og der genvindes gips i et røggas afsvovlingsanlæg fra kemikalier, træ, kunststof og elektronisk affald. Årligt forlader 900,000 tons bearbejdede produkter Lippewerk. Det omfatter produkter fra bindemiddelproduktionen, biodiesel, certificeret kompost brugt af landskabsarkitekter og kunststofgranulat, der finder anvendelse inden for industrien. Desuden bidrager Lippewerk betydeligt til beskyttelse af klima og miljø. Årligt skåner produkterne fra vores genbrugsydelser 488,000 tons CO2. Derfor blev REMONDIS´ genbrugsaktiviteter på Lippewerk kåret som flagskibsprojekt i 2016 af KlimaExpo.NRW.

  Se film om REMONDIS Lippewerk

 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen