Button für Menü
REMONDIS Global Website // Danmark
Uden viden
intet vand.
Uden vand
intet liv

Crazy - smart navigation with each item having a different size and margins

 • VAND

  REMONDIS vandkredsløb: fra udvinding af vand til bearbejdning og rensning af spildevand

 • Hos REMONDIS er helhedstanken det vigtigste princip, hvilket oversigten over vores ydelser inden for vand bekræfter. Her afdækker vi hele spektret af de ydelser, som industrien, kommunerne og borgerne efterspørger. Det starter med udvinding og rensning af proces- og drikkevand og fortsætter med rensning af spildevand i vandrensningsanlæg eller direkte ude i industrivirksomheden. Det kræver innovative løsninger at gennemføre processerne, en moderne tilgang og serviceorienterede ydelser at opretholde den værdifulde ressource som vand og beskytte miljøet. Læs mere om vores arbejde og lær os at kende.

 • Kun 2,5% af verdens vand er ferskvand. Det er endnu en grund til ansvarlig omgang med vores vand

Vandets mange facetter –
overblik over vores ydelser

 • Hvad tilbyder vi konkret inden for vandmanagement? Det kan du se i vores infografik. Du finder også information om, hvem der profiterer af de enkelte ydelser og vores service.

  close

En kilde til effektivisering – vores drikkevandsforsyning

 • Før vandet egner sig til at blive ledt ud igennem vandhanen i hjemmet, kræver det en helt del forarbejde. Først skal det udvindes fra dybe brønde og andre drikkevandskilder. Herfra leder vi det videre til vandværkene, hvor vi behandler vandet, så det bliver klar til din husholdning. Dertil kommer, at det kræver et velfungerende netværk bestående af pumpeværker, opsamlingsværker og rør, så vandet kan ledes ud til forbrugeren. Inden for alle disse områder er vi aktive med vores ekspertise, vores teknologi og fagfolk. Vi tager os i mange tilfælde af alle trinene i fremstillingen af drikkevand ude i vandværkerne. Vi gennemfører ofte arbejdet i et offentligt-privat partnerskab, hvor vi både er ansvarlige for det tekniske og for driften. Resultatet er drikkevand af meget høj kvalitet. Takket være vores effektive processer sikrer vi stabile afgifter for borgerne.

  • Vi tilbereder årligt 50 millioner kubikmeter drikkevand i hele verden

Vi følger kundens ønsker – vores procesvandforsyning

 • REMONDIS udvikler og driver anlæg til total afsaltning af vand og producerer procesvand af høj kvalitet til industrien

 • Procesvand er for industrien, hvad drikkevand er for den private husholdning. Afhængigt af brugen fås procesvand i forskellige sammensætninger. For eksempel har man inden for nogle brancher brug for totalt afsaltet vand til produktionsprocesserne. Vi tilbereder vandet, så det passer perfekt til behovet i den pågældende branche, men også til enkeltstående virksomheders behov. Til det formål udvikler vi anlæg til udvikling og tilberedning, så vi kan producere procesvand, og vi fører også tilsyn med og foretager kontrol af vandet.

Klare løsninger til behandling af affaldsvand

 • Affaldsvand opstår inden for industrien samt i den kommunale og private sektor. Vi tilbyder den rigtige løsning fra bortledning til rensning og tilbageførsel til kredsløbet. Eftersom vi i alle vores processer lægger vægt på merværdi for mennesker og miljø, får du ofte mere end blot en perfekt behandling af affaldsvand. For eksempel når vi med brug af bæredygtige forbehandling omdanner affaldsvand til biogas til strømproduktion.

  Også på kommunalt niveau kan vores kunder regne fuldt ud med REMONDIS´ kompetencer. Med topmoderne mekanismer, biologiske og kemiske procedurer sørger vi i spildevandsrensningsanlægget for, at affaldsvand igen bliver til frisk vand. Med til vores ydelser inden for management af affaldsvand tæller desuden hele driften af netværket i forbindelse med bortledning af spildevand og afvanding af arealer. Vi tager os også af inspektion, sanering og nyopførsel af hustilslutninger.

  REMONDIS driver 220 rensningsanlæg globalt og et kanalnetværk på 6,000 kilometer

  REMONDIS udvikler og driver anlæg til total afsaltning af vand og producerer procesvand af høj kvalitet til industrien

Kildestrømmanagement – grundlagt på bedste praksis

 • Vores erfaring giver valuta for pengene – især for vores kunder. Over årene har vi udviklet procedurer til rengøring af enhver type af affaldsvand, hvor vi adskiller restaffald, så vi efterfølgende kan genanvende det på bedst mulig vis. I øjeblikket har vi over 270 certificerede materialekategorier, som finder anvendelse i nye produkter. Her finder du nogle eksempler.

  • Energiproduktion af spildevandsslam

   • Spildevandsslam er det, der bliver tilbage i spildevandsanlæg. Materialet har dog potentiale til videre brug. Årligt indsamler vi 1.7 millioner tons spildevandsslam på verdensplan, som vi tørrer og fremstiller potente, miljøskånende alternative brændstoffer af. Med forbrændingen af spildevandsslam i stedet for kul sparer vi årligt hele 250.000 tons CO2.

   Fosforgenvinding

   • Ikke alle komponenter i spildevand er skadelige. Blandt andet er der altid visse mængder fosfor i vandet, vores planets mest vitale byggemateriale. Vi har udviklet forskellige processer for at udvinde fosforen fra affaldsvand og spildevandsslam. Sidstnævnte er for eksempel tilfældet med det patenterede produkt REMONDIS TetraPhos®-procedure, som vi blandt andet vandt GreenTec Award for i 2016.

   Biogasproduktion

   • I forbindelse med energimanagement understøtter vi industrikunder, så de får størst mulig udbytte af deres affaldsvand. Udvinding af biogas direkte ude i virksomheden er en af de bedste muligheder for ressourceudnyttelse. Vi følger vores kunder under hele processen – fra konceptudvikling til opbygning og drift af anlægget.

   Produkter til brug i landbruget

   • Spildevandsslam egner sig ikke kun til forbrænding, men også som gødningsprodukt. Det er et bæredygtigt og derfor bedre alternativ end de gængse gødningsprodukter eftersom spildevandsslam kun indeholder en meget ringe mængde tungmetal. Det er vores opgave at måle indholdet af tungmetal og i overensstemmelse med gældende lovgivning at bestemme den bedste anvendelse af slammen.

Overbevisende service inden for vand

  • Vores ydelser er afrundet af ydelser inden for forretningsområdet vand, hvor vi tilbyder en lang række af ydelser. Inden for dette område samler og bruger vi vores know-how og erfaring målgruppeorienteret. Blandt andet har vi udviklet et specielt IT-styret tjenesteydelsessystem til kommuner, hvormed de effektivt kan styre alle opgaver fra dataindsamling, gebyrstyring og sanering af kommunale bortskaffelsesanlæg. Vores serviceområder omfatter også analyser, som vi tilbyder både kommercielle virksomheder såvel som kommuner, landbruget og vandforsyningsorganisationer.

   REMONDIS innovation som drivkraft for kommunal og industriel vand- og affaldsmanagement

  Vores tekniske og videnskabeligt funderede rådgivning omfatter mikrobiologi, biologiske og kemiske analyser inklusive prøveudtagning, men også software til mikroskopisk aktiveret slam fra rensningsanlæg

Ekspertisebaserede løsninger til vores kunder

Med vores partnerskabsmodeller rykker vi ud overalt, når virksomheder har behov for støtte til opgaver inden for vandmanagement og/eller, hvis de ønsker at outsource processerne. Vi tilbyder både løsninger af organisatorisk og teknologisk karakter i forbindelse med drift, der er baseret på den enkelte kundes behov eller vi udvikler en allround driftsmodel. Sagt på en anden måde: Enhver virksomhed kan være sikker på, at REMONDIS´ ekspertise finder anvendelse præcis inden for de områder, de har mest brug for. Resultatet er optimal aflastning af virksomhedens egne ressourcer samt garanteret forøget kvalitet og effektivitet inden for vandmanagement.

 • Presse – altid velinformeret

  Afdelinger – Europa og resten af verden

  Bibliotek med adgang til brochurer og film

  Søg – Hvordan finder jeg det, jeg søger?

Diese Seite verwendet aktuelle Techniken, die in dem von Ihnen verwendeten Browser unter Umständen nicht korrekt angezeigt werden können.
Bitte aktualisieren Sie Ihren Internet-Explorer oder weichen auf einen anderen Browser wie Chrome oder Firefox aus.
Schließen